headline.png
MENU
Overskrift:
Fremstilling af den originale 3-Stjernet salami
Spørgsmål:
Hvor lang tid tager det at fremstille den originale 3-Stjernet Salami ?
Svar:
Den originale 3-Stjernet salami går mere end 55 år tilbage - og har siden dengang ikke været ændret i grundrecepten. Det helt unikke ved den originale 3-Stjernet salami er den specielle saltlagning, som 3-Stjernet er den eneste salamiproducent, der praktiserer. 

Først blandes kød, salt og krydderier og fyldes i tarm. Herefter lægges alle pølserne i saltkar i en nøje afstemt blanding af salt og vand. Alt afhængig af længde og kaliber ligger pølserne i saltlage i 2 til 4 uger. Undervejs i forløbet udtages dagligt prøver, således at den rette saltoptagelse sikres og derved den kendte salte smag og kvalitet.

Efter saltlagning røges pølserne over bøgeflis i ca. 20 timer, hvorved en let karakteristisk smag af røg understreger den salte smag i den færdige salami. For at opnå den rigtige konsistens og smag flyttes pølserne herefter til specielle klimarum. Under kontrollerede luft- og temperaturforhold modnes pølserne langsomt, og den helt rigtige salamismag får lov at udvikle sig.

Først når den enkelte pølse har fået vores godkendelsesstempel, pakkes den og sendes ud til vores kunder. Afhængig af længde og kaliber kan det tage op til 8 uger førend Den originale 3-Stjernet salami er klar til servering.